24. aug, 2013

Støyforskere retter kritikk mot Vestaskampanje

Trykk på foto. Innlegg i Jyllandsposten 1. juli 2013.