2. sep, 2013

Hälsan kan äventyras av vindkraftverken

Hälsan kan äventyras av vindkraftverken

 

Sofia Lundberg

Leg. läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 

I Läkartidningens nummer 32-33, augusti 2013, publicerades en uppmärksammad artikel om infraljud från vindkraftverk som en förbisedd hälsorisk.

 

Forskare redovisar nu nya uppgifter som stärker tidigare forskning: att i synnerhet det lågfrekventa bullret från vindkraftverk kan medföra betydande skadeverkan på människors hälsa.

 

Vindkraftverk avger lågfrekvent buller, varav det med lägst frekvens betecknas infraljud. Infraljudet är inte hörbart för människan, men breder ut sig över betydligt längre sträckor än det hörbara ljudet.

 

Nya studier visar att boende nära vindkraftverk oftare besväras av allvarliga sömnstörningar och depression samt yrsel, tinnitus, huvudvärk och ljudöverkänslighet. De pulserande ljudvågorna ändrar trycket i innerörats vätskerum vilket kan ge synstörningar, ostadighetskänsla och koncentrationssvårigheter. Indirekt sker även en aktivering av det autonoma nervsystemet som via adrenalin ger stresspåslag med risk för panikångest, högt blodtryck och hjärtinfarkt.

 

I Göteborg prövas nu frågan om en anläggning i innerskärgården med Sveriges hittills största vindkraftverk, nära intill tätbebyggt område. En park av denna omfattning har inte tidigare placerats så nära inpå människors livsmiljö.

 

Projektet har nått så långt som till kommunstyrelsen och utredningen har hittills kostat 30 miljoner kronor. Trots det nämns inte infraljud med ett enda ord.

 

I stadsdelsnämnden Västra Hisingen röstade den politiska majoriteten förvånansvärt okritiskt ja till projektet, trots avsaknaden av en utredning som visar vilka nivåer av lågfrekvent buller och infraljud som konstant kommer att svepa in över Torslanda. Samtidigt satsar man stort på utbyggnaden av bostäder och kommersiella verksamheter kring Amhult.

 

Att hälsoaspekten av ett projekt som planeras så nära människors livsmiljö inte får större utrymme och att ordentliga utredningar inte efterfrågas, är högst anmärkningsvärt. Även innan dessa nya studier uppmärksammades fanns tillräckligt med hälsorelaterade tveksamheter för att iaktta stor försiktighet när det kommer till att utsätta människor för denna typ av påverkan.

 

Det väcker funderingar över nuvarande kunskapsläge hos våra politiker. Forskning syftar till att öka förståelse och kunskap. När den medicinska vetenskapen ser ett allt klarare samband mellan infraljud och ohälsa, placera inte Sveriges största vindkraftverk så att människors hälsa äventyras.

 

På trykk i Expressen 1. september 2013.

 

Kilde:

http://m.expressen.se/gt/ledare/halsan-kan-aventyras-av-vindkraftverken/?partner=www