16. feb, 2014

Rapport: Lavfrekvent støj fra vindmøller, 2. nov. 2012

www.nord-odal.kommune.no

Den norske "Deltarapporten" er utført på oppdrag fra klif, og bygger på en tilsvarende dansk "Deltarapport" som ikke anses som vitenskapelig. NVEs syn på lavfrekvent støy vis a vis vindturbiner, bygger på denne rapporten.

Delta har egeninteresse i vindkraftutbygging, og omtales som vindkraftens forlengede arm.