4. mar, 2014

Vurderer å stenge vindturbiner på Lista!

Vindturbiner på Lista støyer

Turbiner i vindparken på Lista gir støyplager for lokalbefolkningen. Nå vurderes stengning av enkelte av turbinene.

Kilde: Farsundsavis 26. februar 2014