13. mar, 2014

Støy kan få deg til å spise mer

www.nrk.no

"Til nå har mesteparten av forskningen konsentrert seg om trafikkstøy, spesielt fra biler og fly. Helseeffekten av andre støykilder vet man mindre om, for eksempel vindturbiner og store vindmølleparker.

– En del rapporter viser at folk har flyttet fra boliger i nærheten av vindturbiner på grunn av kvalme, svimmelhet og andre stressrelaterte plager. Det er vanskelig for forskningen å påvise at støy er den direkte årsaken til disse plagene. Men det er et faktum at mange frykter lavfrekvent lyd fra vindkraft, sier Aasvang.

Lavfrekvent lyd må ha høyere lydnivå (desibel) for at vi skal høre den, men den bærer til gjengjeld lengre enn mer høyfrekvent lyd."