17. mar, 2014

Miljørettet helsevern - Trysil og Åmot kommuner

Trysil og Åmot kommuner kjøper tjenester fra Elverum kommune. Du finner mer info på Elverum kommunes hjemmeside: https://www.elverum.kommune.no/ 

 

Miljørettet helsevern

Postadresse: Elverum kommune - miljørettet helsevern

postboks 403, 2418 Elverum.

 

Besøksadresse: Helsehuset, Kirkevegen 47

 

Miljørettet helsevern består i å fremme helse og forebygge sykdom. Befolkningen skal sikres mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer, som kan ha negativ innvirkning på helsen.

 

Arbeidet med miljørettet helsevern er omfattende og tverrfaglig, og utgjør en sentral enhet innen folkehelsearbeid.

 

Kommuneoverlegen og miljøhygieniker utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter kommunehelsetjenestelovens bestemmelser om miljørettet helsevern, med tilhørende forskrifter.

 

Det er kommuneoverlegen som er faglig ansvarlig for dette arbeidet.

 

Fagområder som inngår i miljørettet helsevern er: vannforsyning, avløpsvann, kontroll med vannforurensning, avfallshåndtering, skadedyrkontroll, forurensning av grunnen, luftforurensning (ute), stråling og elektromagnetiske felt, støy, helseforhold ved bygninger og institusjoner, helse i plan, helseforhold i forbindelse med transport, ulykkesforebygging, offentlig rekreasjon og turisme, sanitære tiltak i forbindelse med epidemier m.m., omgivelseshygiene generelt, sosiale miljøfaktorer og ernæring.

 

Kommuneoverlegen og miljøhygieniker mottar og behandler også klager fra publikum på andre forhold i miljøet som kan påvirke helsen.