4. mai, 2014

TV-opptak av åpent samråd i Miljøutvalget 30. april

www.ft.dk

Folketinget: Åpent samrådsmøte i Miljøutvalget med Miljøministeren 30. april. Samrår om vindmøller og lavfrekvent støy. Anbefales!