11. mai, 2014

Finnskogens fortrinn: Ro, stillhet, stjernehimmel, mystikk

youtu.be

Gry Schøll Hansen, bosatt på den gamle finnskogboplassen Håberget, forteller NVE om hvordan det oppleves å være truet av planene for Kjølberget vindkraftverk - på grensen mellom Elverum og Våler Finnskog.


Redaktørens kommentar:

Ro, stillhet, stjernehimmel og mystikk er blant Finnskogens fortrinn, og i mange tilfeller forutsetningen for at folk velger å bosette seg/rekreere i øde områder på Finnskogen. Derfor vil planer om store, flombelyste industri-installasjoner bryte med Finnskogens identitet, og ikke uventet, utløse stor motstand. Verken Finnskogtinget eller Finnskogen Turistforening ønsker vindkraftetablering på Finnskogen.

Under opptaket sier jeg at det foreligger planer om å søke status som stjernepark. Jeg burde vel heller sagt forslag til planer om å søke… Ideen er drøftet og godt mottatt i Finnskogkretser, og anses som en verdi som kan videreutvikles innenfor Finnskogen Natur & Kulturpark. Men først må parken selvsagt sikres en trygg plattform. Kjøkkensjef Carlos Hidalgo og Kurt Eide ser allerede mulighetene i stjernepotensialet, og er i gang med planer om å bygge restaurant med planetarium på Mattila i Finnskogen. Eide mener alle blir berørt av stjernene, og at turistnæringen ikke har skjønt hvilken skatt Finnskogen har over seg.

Fotograf og stjerne-entusiast Timothy Boocock har stor tro på Finnskogen som mulig stjernepark av høyeste gradering. I dag finnes det totalt 22 stjerneparker på verdensbasis. Det er den internasjonale organisasjonen The International Dark-Sky Association som tildeler stjernepark-status. Etableres Kjølberget vindkraftverk (og Raskiftet), vil naturbaserte finnskogprosjekter i den nordre delen av Finnskogen stenges ute fra stjerneparken. Er det virkelig verdt det?

I likhet med mange byer og tettbebygde strøk, sliter Osloregionen med både støy og lysforurensing. Finnskogen er av de mørkeste og stille områdene på Østlandet. Ved å ønske stjerneturister velkommen til skogene våre, vil stjerneparken kunne skape en bevissthet om stjernehimmelen som en viktig naturressurs. Stjernehimmelen er allerede integrert i logoen til Finnskogen Natur & Kulturpark!