28. mai, 2014

Association between Wind Turbine Noise and Human Distress

stilhed.eu

“Sammenhængen mellem vindmøllestøj og menneskers…?”, tja: “distress” kan være så meget: Literature Review fra Canada 2013.

Synonym: suffering – lidelse!

Politikens engelsk-dansk ordbog har forskellige forslag: “distress is a state of extreme sorrow, suffering or pain”. Det er et stadie af ekstrem sorg, lidelse og smerte.

Det er faktisk en større udfordring at oversætte overskriften, fordi ordet distress dækker over meget mere end “bekymringer”, som er et meget misbrugt ord i det politiske system. “At imødekomme borgernes bekymringer”, det kender vi fra ministerbrevet til kommunerne. “Bekymringer” bliver brugt til at beskrive en tilstand, inden faren er indtruffet. Borgere, der allerede er ramt af vindmøllestøj vil spontant få myrekryb ved at læse ordet “bekymringer”, fordi de ved, hvad det i virkeligheden handler om. Kort sagt: At være blevet nabo til et vindindustrianlæg handler ikke spor om bekymringer, men en realistisk skadevirkning, som myndighederne og vindindustrien over hele verden elsker at ignorere.

Og der forskes og forskes. I Canada var der 3510 vindindustrianlæg, så der er grund til at være ekstremt opmærksom på risici. Her en meget overskuelig oversigt fra canadiske forskere over den aktuelle videnskabelige litteratur, som er godkendt.

Literatur Review 2013: Association between Wind Turbine Noise and Human Distress, alle studier afviste null hypotesen, dvs. der er altså en sammenhæng mellem menneskers lidelser og støjen fra industrivindmøller.

Arra-Lynn-Lit-Rev-2013-Wind-Turbine-Noise-Human-Distress