23. jun, 2014

DASAMs vurdering av dansk helseundersøkelse

dasam.dk

Som kjent har «Kræftens Bekæmpelse» fått i oppdrag å gjennomføre en helseundersøkelse som skal se nærmere på eventuelle sammenhenger mellom vindturbinstøy og helseeffekter.

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM) har tidligere påpekt at det mangler kunnskap om en rekke forhold på det helsefaglige området i relasjon til vindturbiner, og har derfor etterspurt nye vitenskapelige undersøkelser, særlig helsefaglige vurderinger, av effektene ved å introdusere flere vindturbiner i Danmark.

Les DASAMs vurderinger av helseundersøkelsen som nå er i gang – om undersøkelsen vil kunne innfri intensjonene om å imøtekomme bekymringene en gang for alle.