13. aug, 2013

Vindkraft er pengesløseri…

tv.nrk.no

Distriktsnyheter Østnytt 25.09.2012: Vindmølleutbygging i Norge