13. aug, 2013

Er vindmøller sundhedsskadelige?

www.tvsyd.dk

"Sundhedsminister Astrid Krag lover nu en undersøgelse af vindmøllers indflydelse på mennesker helbred. Det har naboer og en række kommuner krævet i årevis. Senest har Kolding og Sønderborg stillet udpegningen af områder til opstilling af vindmøller i bero med henvisning til usikkerheden om de helbredsmæssiger konsekvenser for naboer. Kritikerne af store vindmøller har i årevis peget på, at der mangler viden om møllernes påvirkning på folks helbred. Bl.a. har pensioneret overlæge Peter Prinds, Taps ved Christiansfeld længe arbejdet på at overbevise politikerne om nødvendigheden af videnskabelige undersøgelser af bl.a. den lavfrekvente støj fra møller. En af de politikere, der har lyttet og handlet, er Venstres Hans Chr. Schmidt fra Vojens - og det er ham, der har kaldt både sundhedsminister og miljøministeren i samråd for at få lavet en undersøgelse."