13. aug, 2013

Besat af vind - 15. april 2012

www.radiofrihed.dk

"Ren elektricitet fra industriel vindkraft har en dyster skyggeside. Besværende støj, der kan høres igennem lyden fra fjernsynet. Generende skygger, der bølger hen over landskabet og gennem vinduerne ind i husets værelser. Roterende bevægelser i landskabet, hvor man end kigger. Blinkende røde eller hvide advarselslys på nattehimlen. En egenrådig vindindustri, der spiller på angsten for global opvarmning, klimaforandringer og atomkraft. Uden at der tages nævneværdige hensyn til naboer, der får deres tilværelse slået itu. Skadevirkningerne på natur og mennesker står ikke i et rimeligt forhold til produktionen af elektricitet. Og imens vender politikerne både det blinde øje og det døve øre til de mange, der har fået deres livskvalitet forringet af vindindustrien. Forfatter og journalist Peter Skeel Hjorth har skrevet en veloplagt bog, der burde være obligatorisk pensum for alle, der har beslutningsmyndighed om vindkraft, og er nyttig læsning for alle, der er eller kan blive generet af deres beslutning. Besat af vind sætter ord på den frustration og de bekymringer, mange af os har for industriel landbaseret vindkraft. Vært: Sven Ingvartsen. Gæst: Forfatter og journalist Peter Skeel Hjorth."