21. mai, 2014

TV-opptak av åpent samråd i Miljøutvalget 30. april

www.ft.dk

Folketinget: Åpent samrådsmøte i Miljøutvalget med Miljøministeren 30. april. Samrår om vindmøller og lavfrekvent støy. Anbefales!

"Landsforeningen for Bedre Miljø (LBM) har med glede notert seg at miljøminister Kisten Brosbøl (S), i et offentlig samråd i Folketingets Miljøutvalg d. 30. april, nå har gjenåpnet forhandlingene om støy fra vindmøller."