13. aug, 2013

Dispensasjon vindmålemast

Mandag 6. desember 2010 ga Trysil formannskap Austri Vind midlertidig dispensasjon til å oppføre vindmålemast på Raskiftet i Søre Osen. Masten med alle tekniske inngrep skal fjernes etter endt prøveperiode så snart det er praktisk mulig. Formannskapsmedlemmene vedtok saken enstemming.

 

Mars 2011 var 100 meter høy vindmålemast på plass på Ulvsjøfjellet.