13. aug, 2013

Verdens betongindustri står for 7-10 % av all menneskeskapt CO2

12.12.2010. melding om at vindmålemast skal forankres i fjell

 

Fakta om vindmåling

  • Vindmålemasten har en høyde på ca 100 meter.
  • Vindmålemasten monteres seksjonsvis og fraktes inn med helikopter.
  • Masten forankres i fjell og med bruk av barduner.
  • Masten har påmontert utstyr som måler vind og ising i en periode på opptil to år.
  • Utstyret er selvforsynt med strøm via et eget aggregat.
  • Krav fra Luftfartsverket gjør det nødvendig med et rødt lys i toppen av masten.

 

Forankring i fjell har blitt til fundament av betong!

 

Onsdag 19. januar starter Austri Vind opp arbeidet med å montere vindmålemast i Trysil.

 

– Vi starter opp med å bygge fundamentet for masten, hvor det benyttes helikopter for å fly inn betong. Deretter må dette herde i rundt fire uker, før montering av selve masten med måleutstyret kan starte mot slutten av februar, forteller Ola Børke, prosjektleder for Austri Vind.

Vindmålemasten skal plasseres på vestsiden av Osensjøen i Trysil kommune og vil stå oppe i opptil to år for å dokumentere vindforholdene i området. En slik fysisk vindmåling er nødvendig for å finne ut om en vindmøllepark kan realiseres i området.

 

– Produksjon av ny fornybar energi som vindkraft er et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens klimautfordringer. Ved å satse på vindkraft utnytter vi naturressursene i regionen, skaper verdier og arbeidsplasser som kommer Innlandet til gode, sier Børke.

 

I følge Universitetet i Agder antas verdens betongindustrien å stå for 7-10 % av all menneskeskapt CO2. I motsetning til svenske miljökonsekvensbeskrivninger, er ikke betongfundamentering tema i norske konsekvensutredninger.