13. aug, 2013

Visualiseringer

www.austri.no

Blir vindturbinene høyere enn 175 meter, er visualiseringene verdiløse!