19. mai, 2014

Rapport: Tilleggsutredning fugl og pattedyr

webfileservice.nve.no

Tilleggsutredning fugl og pattedyr – og vurdering av nytt kraftledningsalternativ for tema landskap, kulturminner, naturmiljø og friluftsliv.

Utarbeidet av Sweco ved/ Mats Finne, Mona Mortensen og Ingunn Biørnstad ved avd. Miljørådgiving, og Erlend Fitje ved avd. El-kraft.

Kvalitetssikret av Frode Løset, avd. Miljørådgiving

Lysaker, 13.9.2013