16. mai, 2014

«Et norsk-svensk elsertifikatmarked» - Årsrapport for 2012

webby.nve.no

Felles årsrapport

Den første felles årsrapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energi- myndigheten om det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Energimyndighetene ønsker med denne rapporten å gi et bilde av de viktigste hendelsene og nøkkeltallene for elsertifikatmarkedet i 2012. Nøkkeltallene viser blant annet at Sverige hadde 21,42 millioner utstedte elsertifikater i 2012, mens Norges andel var på beskjedne 0,20 millioner elsertifikater.