19. mai, 2014

Energi: Rapporten «Det norske energisystemet mot 2030» – februar 2014

lanaturenleve.no

La Naturen Leve sier om rapporten:

«Professor Kjell Bendiksen ved Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo, fremla nylig en rapport om «Det norske energisystemet mot 2030″. LNL mener den bør være pensum for alle som vil delta i debatten om norsk energipolitikk og vindkraftens plass – ikke minst de av våre medlemmer som har behov for forskningsbasert og oppdatert kunnskap i sin egen hverdag.

Bare ett sitat fra omtalen i Dagens Næringsliv, for å skjerpe appetitten: «I tidshorisonten til 2030 bør ikke Norge prioritere vindkraft, men vannkraft. Det vil koste relativt lite og bli meget lønnsomt på sikt, sier Bendiksen». Anbefaler særlig kap. 3, fra sidene 15 til 19, og sammendraget på sidene 76 til 78. Men les gjerne hele rapporten!»