19. mai, 2014

Faktaark nr. 2: Om vindkraftens lønnsomhet og markedsutsikter