6. jun, 2014

THEMA-Rapport: «Sertifikatkraft og skatt – oppdatering»

www.energinorge.no

THEMA-Rapport: «Sertifikatkraft og skatt – oppdatering»

Utført av THEMA Consulting Group på oppdrag av EnergiNorge. Sluttført mai 2014.

Rapporten analyserer hvordan fordelingen av sertifikatkraft mellom Norge og Sverige påvirkes av skattereglene. Rapporten er en oppdatering av tilsvarende analyse gjort for Energi Norge i 2012. Med gjeldende skatteregler tilsier analysen at utbyggingen av sertifikatkraft i Norge fram mot 2020 kan bli i størrelsesorden 9 TWh, mot 17 TWh i Sverige. Såkalte grønne avskrivninger kan øke utbyggingen i Norge med inntil 2 TWh, mens full harmonisering av skatteforskjellene vil øke sertifikatkraften i Norge med inntil 3 TWh. Underutbyggingen i Norge gir økte kostnader og samfunnsøkonomisk tap, siden billigere norske prosjekter fortrenges av dyrere svenske.