21. mai, 2014

Sluttbefaring Kjølberget Vindkraftverk - Håberget gård, nordre Finnskog

youtu.be

Ro, stillhet, stjernehimmel og mystikk er blant Finnskogens fortrinn. Derfor er ikke store, flombelyste vindturbiner ønsket i de nordre Finnskoger. Hvis Kjølberget realiseres, vil folket på Håberget miste kvalitetene som var forutsetningen for å bosette seg på Finnskogen.

Kjølberget Vindkraftverkt, Våler kommune i Hedmark, er planlagt helt på grensen til Elverum, Trysil og Torsby kommuner. Opptaket er fra NVEs sluttbefaring 9. mai 2014 -- på rundtur i vindkraftverkets omkringliggende områder. Ved andre stopp-punkt, besøker delegasjonen Håberget gård - en gammel Finnskogboplass fra 1700-tallet. Gry Schøll Hansen og kunstneren Dag T. Hansens er eiere av gården. Her har Dag også sitt virke, hvor han daglig henter inspirasjon til sin sakrale kunst.

Dag & Gry lette etter stillheten i 6 år, og fant den i de nordlige Finnskoger. Nå er stillheten truet av Kjølberget Vindkraftverk!

http://www.haberget.no/
http://www.laraskiftetleve.com