21. mai, 2014

Ola Børke om hinderbelysning - Fra NVEs sluttbefaring Raskiftet vindkraftverk

youtu.be

31. januar 2014 ble det kunngjort at NVE hadde tildelt Austri Raskiftet DA konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke. Det gjenstår å se om diverse klager tas til følge av OED.

Opptaket er fra NVEs sluttbefaring i forbindelse med Raskiftet vindkraftverk onsdag 4. september 2013. En rekke aktører var invitert til å delta på befaringen. Ola Børke, Austri Vind, svarer på spørsmål vedr. hinderbelysning.