20. mai, 2014

"Konsesjonsdebatten" for Raskiftet - Trysil kommunestyre

youtu.be

Opptak fra kommunestyresalen, rådhuset i Trysil, tirsdag 26. november 2013. Kommunestyret behandler konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk.

Et mindretall på 8 stemte for rådmannens innstilling til formannskapet om å tilrå at det ikke gis konsesjon. Flertallet (17 stemmer) valgte å stemme for formannskapets innstilling, et fellesforslag fra Ap, Sp og SV, som tilrådde konsesjon.