21. mai, 2014

Påverkar vindkraften den lokal miljön? Del 3/6

youtu.be

En redovisning av sambanden mellan ljud och buller, vad regelverk och lagstiftning säger samt vilka krav som bör ställas för att möta Miljöbalkens grundkrav.