21. mai, 2014

Vindmølleutbygging: Klimagevinst eller Naturødeleggelse? - Prof. emeritus Olav Hjeljord

youtu.be

Opptak: Professor emeritus Olav Hjeljords hovedinnlegg under folkemøtet i Åmot Kulturhus tirsdag 29. januar 2013. Arrangør: Åmot SV. Tema: «Vindmølleutbygging klimagevinst eller bare naturødeleggelse?» Folkemøtet var et forsøk på å blåse i gang en uteblitt diskusjon om vindkraftpark på Raskiftet.

En fornuftig, engasjert og kunnskapsrik nestor har inspirert en hel generasjon...

Olav Hjeljord, pensjonert professor emeritus i viltbiologi ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås, er en nestor innen økologi og viltforvaltning. Er utdannet forstkandidat med utdannelse innen viltbiologi og forvaltning fra University of Alaska, og skrev doktoravhandling på elgens beiteøkologi. Hjeljord har 30 års fartstid som forsker, og har arbeidet med et vidt spekter av arter: Fjellgeit i Alaska, villrein på Svalbard, rådyr i kulturlandskap i Østfold og elg i ulike regioner i Sør-Norge. Har hatt ansvaret for undervisningen i viltforvaltningen, og vært spesielt opptatt av hvordan skogbruk, jordbruk og fysisk utbygging kan gjennomføres samtidig som man tar vare på de verdiene som ligger i et variert og rikt dyreliv. Arbeidet som naturvernkonsulent på Svalbard og konsulent i utbyggingssaker i Østlandsområdet med hensynet til vilt. Hans hovedoppgave på Svalbard har vært å utarbeide miljøvernbestemmelser i forbindelse med oljeboring.

Olav Hjeljord har deltatt aktivt i samfunnsdebattene rundt fornuftig naturforvaltning, og vært en flittig benyttet foredragsholder gjennom mange år. Hans vesen, kunnskap og vilje til deling har vært et viktig bidrag til norsk viltforvaltning. Mottok Norges Jeger- og Fiskerforbunds viltstellspris 2012. Av Olav Hjeljords publikasjoner har bøkene «Viltbiologi» og «Viltet» vært av stor betydning.