21. mai, 2014

På topptur til Raskiftet - FYSAK turmål i Hedmark/Åmot

youtu.be

Opptak fra Topptur/Kjentmannstoppen til Raskiftet en sen ettermiddag 11. juli 2013. Raskiftet ligger i Åmot kommune, Hedmark, på toppen av en åsrygg som vender mot vestsida av Osensjøen. Blant FYSAK turmålene i Hedmark/Åmot kommune.

Ta av fra Fv 315 mot Ulvåa - ca. 10,5 km fra Rena. (Kommer du fra Osen/Osensjøen, ta av ved kraftstasjonen og følg reisebeskrivelsen videre fra Oskjølsveien.) I første kryss etter bommen, ta til venstre oppover Oskjølsveien. Kjør forbi "Amundstadskoger", så første avkjøring til høyre (merket). Følg veien ca. 1 km. Parker der skogsbilveien tar inn til høyre (FYSAK-skiltet). Følg merket sti til topps. Ca. 3,5 km. NB! Husk å betale bompenger!

Det foreligger nå planer for industriell vindkraft i Raskiftet som vil medføre store inngrep i et til dels uberørt naturområde. Planområdet strekker seg fra Halvorsberget, over Ulvsjøfjellet til Raskiftet, ca. 30 km2, og berører både Trysil og Åmot kommuner. Austri Raskiftet DA har søkt konsesjon for inntil 50 vindturbiner. Realiseres vindkraftverket, vil lokalbefolkningen fratas et unikt og elsket friluftslivsområde som blir benyttet hele året.


Du har lyttet til "Stillfarer" fra prosjektet Gitarist Rugsveen's Etterklang av og med Joachim Rugsveen. Kjetil Maribo deltar på plectrum gitar. Rugsveen er bosatt i Grinder, Hedmark.