21. mai, 2014

La Raskiftet leve!

youtu.be

Hvis Austri Vind får det som de vil, vil Raskiftet omdannes til et industriområde med opptil 50 vindturbiner. Planområdet strekker seg fra Halvorsberget over Ulvsjøberget til Raskiftet - 1,5 mil langsetter åskammen av Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner. Et unikt friluftsområde står i fare for å bli rasert for all tid. Dessuten vil vindkraftverket medføre store negative konsekvenser for fritidseiendommer og fast bosetning rund Osensjøen.

La Raskiftet Leve har egen hjemmeside: www.laraskiftetleve.com