21. mai, 2014

«Vindkraftutbyggingers påvirkning på natur og miljø» - Naturvernforbundet i Hedmark.

youtu.be

Opptak fra temakveld om vindkraft i Innlandet i Auditorium på Skogmuseet, Elverum, tirsdag 5. februar 2013. Staffan Sandberg fra Naturvernforbundet i Hedmark holder innlegg om: «Vindkraftutbyggingers påvirkning på natur og miljø. Alternativer til vindkraft.» Innledning til debatt om strategier og tiltak for å avhjelpe framtidige konflikter mellom vindkraft og natur/miljø og friluftsliv. Arrangør: Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark (FNF-Hedmark).

Naturvernforbundet har et klart syn på vindkraft:

1. Den skal erstatte fossil energi
2. Den skal ikke være i konflikt med naturverdier


FNF-Hedmark er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Totalt 7 organisasjoner i fylket er tilsluttet FNF-Hedmark, og disse utgjør totalt 18.500 medlemmer. Organisasjonene som er tilsluttet er:

• Hamar og Hedemarken Turistforening
• Finnskogen Turistforening
• Hedmark Orienteringskrets
• Naturvernforbundet i Hedmark
• Norges Folkesportforbund
• Glåmdal krets av Norges Speiderforbund
• Norges Jeger og Fiskerforbund-Hedmark