1. jun, 2014

Vi anker ikke – vi anklager

www.b.dk

Kronikk av Henrik Svanholm, formand for Landsforeningen for Bedre Miljø, og Peter Skeel Hjorth, journalist og forfatter. På trykk i Berlingske 20. august 2013.

Skribentene etterlyser en forfatningsdomstol i de tilfellene borgerne kommer i klemme i forhold til myndighetene.

- Folketingets vedtagelse af anlægsloven for et vindmølletestcenter i Thy og myndighedernes efterfølgende håndtering har vist, at der er behov for en forfatningsdomstol. Den kan bestå af et antal erfarne, pensionerede højesteretsdommere, der udpeges for en fem-årig periode med mulighed for forlængelse. Derved sikres der uafhængighed af statslige interesser. Forfatningsdomstole er med succes kendt i udlandet, bl.a. i Tyskland. En anke nytter på de givne præmisser ikke. Men en anklage er på sin plads.