9. jun, 2014

Vindkraft og fugledød

www.tu.no

Vindkraftverk kan tvinges til å redusere produksjonen for å unngå fugledød.

TU 20. juni 2013.