12. jun, 2014

Klima som miljøtrussel

harvest.as

- Ikke slik å forstå at jeg ikke ”tror” på klimautfordringen. Poenget er at ”klima” som kategori tildekker årsaker og lukker for handlingsalternativer. For hva er det egentlig vi bekymrer oss for når vi frykter klimaendringer? Jo, tap av artsmangfold, usikker matforsyning, forringet natur; kort sagt en degradering av planeten. Da er det et åpenbart paradoks at vi er villige å ofre nettopp slike verdier i klimaets navn.