25. jun, 2014

Bistanden til ren energi hjelper ikke de fattige

www.tu.no

Undersøkelsen viser at dette ikke har ført til de forventede resultatene innen kraftproduksjon og fattigdomsreduksjon.

Få fattige husholdninger har nemlig fått tilgang til elektrisitet. Nettutbygging til fattige områder har heller ikke ført til økt sysselsetting, slik Utenriksdepartementet har forutsatt.