21. sep, 2014

Suksessen verden ikke makter å gjenta

www.dagsavisen.no

Klarer ikke å redde klimaet! Helt siden slutten av 1990-tallet har det internasjonale klimasamarbeidet gått tregt. Ny forskning gir oss svaret på HVORFOR vi ikke klarer å bli enige om HVORDAN vi skal redde klimaet.

Skal vi tro de som kan noe om klimaendringer, vil den globale oppvarmingen fortsette. Nøkkelen til problemene ligger i sør.

Alle prognoser tyder på at fossil brensel vil være svært viktig i land som Kina, India og de afrikanske landene. «Det er disse landene som bidrar mest til klimaproblemene, og deres andel av utslippene øker. Derfor er det der innsatsen må settes inn», understreker professor Steinar Andresen ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Klimaproblemet går inn til kjernen av nær sagt all økonomisk aktivitet i verden.

I følge FNI og CICERO, Senter for klimaforskning, er det fire årsaksfaktorer som bidrar til at de globale utslippene fortsetter på høyt nivå:

• USA, som har vært den viktigste aktøren, har så langt ikke ønsket seg en sterk klimaavtale.
• EU, som ønsker en ambisiøs avtale, har ikke vært sterk nok til å klare å få det til på egen hånd.
• Kina, og andre land med sterk økonomisk vekst, har ikke ønsket et ambisiøst klimasamarbeid.
• Forskere, miljøorganisasjoner og andre ikke-statlige aktører har ikke klart å påvirke det internasjonale klimasamarbeidet.