13. okt, 2014

BNP är inte ett bra mått på framgång

www.svd.se

Spydspissen i Brundlandrapporten var energieffektivisering med uttalt mål om å redusere energiforbruket med 50 %. I dag finnes det ingen grenser for hvor mye energi vi skal være nødt til å produsere... uansett kostnader for Natur & Miljø.

Robert Höglund tar vekstdebatten...

- Det vi egentligen vill ska växa är det goda i samhället, inte den totala ekonomiska aktiviteten. Faktum är att man i den tidigare nämnda klimatrapporten också öppnar upp för att BNP bör underordnas andra mått som tar hänsyn till människors välbefinnande och planetens hälsa. Man talar om en “bättre” och inte en högre tillväxt. En sådan “utveckling kan bestå i att klyftorna i samhället minskar, att fler människor får en meningsfull sysselsättning, att vår hälsa förbättras och belastningen på planeten minskar.

Brännpunkt 11.10.14.