3. jan, 2015

Hur man löser klimatproblemet

Ostlendingen.no

«Det är hög tid att välja en bättre väg», sier Bjørn Lomborg, som er en pådriver for grønn forskning og utvikling – om man på alvor ønsker å takle problemene med global oppvarming.

- Tross endeløse klimatoppmøter, storslagne løfter, pompøs retorikk og gode intensjoner får verden i dag kun 0,4 prosent av sin energi fra sol- og vindkraft. Utslippene av CO2 fortsetter å øke. November 2014 presenterte IEA (International Energy Agency) sin første prognose for 2040:

«Under extremt optimistiska förutsättningar, att samtliga regeringar uppfyller samtliga av sina gröna löften, kommer om 26 år, sol- och vindkraft att bidra med 2,2 procent av världens energi. Som Jim Hansen från NASA, klimatrådgivare åt Al Gore, säger: ”Att vänta sig att förnybara energikällor skulle driva på en snabb utfasning av fossila bränslen i USA, Kina, Indien eller världen som helhet är nästan liktydigt med att tro på jultomten”. Det är hög tid att välja en bättre väg.»

SvD Opinion, 27. desember 2014.