3. jan, 2015

Vårt forbruk er ikke bærekraftig

www.vl.no

Verdens og Norges miljøskadelige forbruk må ned. Vi kan ikke fortsette å leve på bekostning av kommende generasjoner, sier professor i biologi Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo. Hadde alle klodens innbyggere hatt nordmenns høye forbruk ville økosystemene kollapset. Vi må kutte forbruket radikalt, mener biolog.

Vårt Land 03.12.14.