14. jan, 2015

Vi elsker naturen og alle dens fantastiske mekanismer

klimafonen.no

«Vi elsker naturen og alle dens fantastiske mekanismer. Mange av naturens arter og habitat er viktige for vår livseksistens, som for eksempel elvemuslingen, som renser vannet for oss. Disse elvemuslingene dør dersom vi demmer opp alle elvene våre. Vi er opptatt av at vårt forbruk er med på å bidra til ødeleggelsen av naturressurser og biologisk mangfold. Tanken på de massive ødeleggelsene moderne produksjon skaper er hårreisende. Derfor kjemper vi for en mer opplyst forbrukerdebatt i Norge, der folk i mye større grad blir informert om konsekvensene av forbruksnivået vårt og hvordan man i større grad må lære seg å tenke i kretsløpet vi tross alt er en del av.»

Klimafonen.no: 16. desember 2014.