29. jan, 2015

Vindkraften och kapitalet

www.allehanda.se

- Vi kommer i framtiden att bli de stora förlorarna i stället för etappvinnare. Ivrarna bryr sig föga om naturförstörelsen nu och för framtida generationer.

Allehanda 28.01.15.