31. jan, 2015

Oljeprisen og det grønne skiftet

www.sysla.no

Oljeprisfallet svekker «big oil» både økonomisk og politisk – og skaper stor usikkerhet blant aksjonærer og i styrerom, skriver Sysla-kommentator Anders Bjartnes.

Sysla: 29.01.15.