8. feb, 2015

Å lete etter mer olje er i strid med Grunnloven og menneskerettighetene.

mrbloggen.com

- Vi har mye å være stolte av i Norge, en vellykket velferdsstat med liten forskjell mellom fattig og rik. Der andre oljenasjoner lider av «oljesyken», fordeler vi profitten utover i samfunnet, og ikke minst utover generasjonene gjennom statens pensjonsfond utland. Utenfor denne nasjonalromantiske boblen er vi imidlertid et rikt land i en verden med enorme forskjeller mellom fattig og rik. Vi nordmenn blir stadig rikere på produktet som i realiteten sender enda flere mennesker ut i fattigdom.

Menneskerettighetsbloggen: 07.02.15.