27. feb, 2015

Anbefalt lesning: Mindretallstyranniet

www.aftenposten.no

Et uoppmerksomt og avmektig flertall av befolkningen tar regningen for de enorme overskridelsene i offentlige prosjekter.

- Det er ikke etater, organisasjoner og enkeltpersoner bak overslaget som skal betale for prosjektet, men skattebetalere og brukere. Politikerne kan ha interesse av å la seg lure fordi de gjerne vil ha prosjektet nærmest uansett kostnad. En lav sum er lettere å forsvare enn en høy. De skal heller ikke betale kostnadssprekken av egen lomme.

- Viktige saksområder og store prosjekter er styrt av gjennombruddshissige mindretall med et uoppmerksomt og avmektig flertall som tar regningen. Våre naive forestillinger om demokratiske beslutningsprosesser ligger som et uvitenhetens slør over deler av den offentlige politikken. (Gjelder ikke det også vindkraftprosesser?!)

Aftenposten Viten: 25.02.15.