7. apr, 2015

Absurd vedtak om Buheii

«For en slump penger vil Høyre og Ap selge Fjotlands sjel og ressurser til internasjonale kraftspekulanter. Når man vet hvor mye usikkerhet, frustrasjon, sorg og tapt livskvalitet dette medfører, så sitter man igjen med en følelse av avmakt overfor de som mener slike naturødeleggelser er bra for oss som trives i Fjotland i dag», skriver Geir Ove Olsen i sitt leserinnlegg i Avisen Agder 27. mars 2015. Videre skriver han:

 

Selv om resultatet blir det samme, håper vi i det minste at vedtaket bunner i manglende kunnskap om dagens miljøutfordringer og om konsekvensene av vindkraft i norske fjell, og ikke i likegyldighet til Fjotlands innbyggere og fremtid.

 

Vi fikk høre mange flåsete og useriøse utspill under debatten i kommunestyret. Høyres Jan Rob fornekter seg ikke når han angriper og nærmest forsøker å gjøre narr av andres meninger og innspill i denne svært alvorlige saken. Vindturbinene ville nesten ikke bli synlige, påstod han, og sammenliknet med Lista vindkraftverk som ligger over 60 kilometer unna.

 

Ingen hadde solgt hytta si på Knaben etter at Lista Vindkraftverk ble bygget, selv om dette anlegget kan sees fra Knaben, sa han. Han fremstiller det som om flertallet i Fjotland vil ha et støyende vindkraftverk som nabo og en helt ny utsikt med snurrende og blinkende turbiner i hele horisonten mot vest.

 

Fjellet kan ikke bevares kun for å ta hensyn til en eller to jegere, sier han videre. Burde han ikke vite at naturen og landskapet vi lever i representerer langt flere verdier og innehar mange andre funksjoner enn kun å være til glede for jegerne?

 

Rob mente også at vindkraftverket på Buheii kunne bidra til mer snø på Knaben. Dessverre er slike omfattende naturinngrep langt mer egnet til å øke temperaturen lokalt og til å rasere natur som er viktig å bevare for at planter og dyr skal kunne takle fremtidige klimaendringer.

 

Buheii har ingen dokumentert positiv klimaeffekt. Derimot vet vi at en slik industrialisering av intakt natur i flere henseende bidrar negativt også i et klimaperspektiv. Hvordan kan lokalpolitikere i Høyre og Ap påstå noe annet?

 

Knabens og Fjotlands fremtid sikrer man best ved å ta vare på fjellene som omkranser bygda. De er grunnlaget for forskjellige lokale næringer, og skaper identitet og trivsel for både innbyggere og turister.

 

Høyre og Ap sier at vi skal lete frem de prosjekter som gir minst ulempe. Problemet er bare at ingen hittil har løftet en finger for å finne disse prosjektene. Utbyggingen av vindkraft skjer helt tilfeldig, og helt uten noen overordnet plan eller hensyntaging til andre vesentlige samfunnsverdier. Det er nettopp derfor alle andre enn Høyre og Ap i Kvinesdal er imot Buheii.

 

Her er også grunneiere som får sin eiendom ekspropriert og ødelagt av Buheii Vindkraftverk. Ekspropriasjon er et svært alvorlig inngrep i den private eiendomsretten. Det er overraskende at Høyre synes dette er greit.

 

Vindpartiene sier videre at vi må skaffe midler for å kunne fordele goder. Er de en smule desillusjonerte når de nå vil ofre Fjotlands aller største goder og verdier i sin iver etter å fordele goder?

 

I tillegg vet vi at vindkraft i forhold til vannkraft er lite lønnsomt for vertskommunen, har langt større negative konsekvenser for andre næringer, og påvirker lønnsomheten i vannkraftverkene negativt. Store ressurser og uerstattelige verdier forsvinner ut av distriktet sammen med subsidiene vi alle må betale til Buheii Vindkraftverk.

 

Fjotlands identitet og menneskers tilhørighet til dette unike distriktet ofres. Hvorfor gi fra seg det Fjotland er og det Fjotland har til noen som ikke har andre hensikter enn å tjene penger på å ødelegge våre og Norges sydligste fjellvidder?

 

Har Kvinesdal kommune glemt at de er forpliktet til å ta vare på sine verdier?