19. jun, 2015

Vindkraftens siste halmstrå?

lanaturenleve.no

- Hvor langt vil våre politikere gå for å unngå tap av prestisje? Vil de fremme forslag om enda flere forbrukerbetalte subsidier for å sponse denne ulønnsomme industrien som også raserer vår natur? Undres LNLs styreleder i Stavanger Aftenblad, 15. juni 2015.