25. aug, 2015

Reindrifta som skyteskive

www.altaposten.no

– Må ikke stigmatisere utøverne.

- I debatten må vi samtidig ha med oss at mange reinbeitedistrikter føler at de presses fra flere hold, at summen av inngrep gjør at rammebetingelsene for tradisjonell og plasskrevende reindrift blir stadig vanskeligere.

Altaposten: Leder 19. august 2015.