24. jan, 2016

Den vanskelige vindkraften

dusken.no


— Å bygge ut vindkraft i Norge har ingen miljøgevinst, fordi den er underlagt EUs kvotesystem. Når det bygges ut mer vindkraft i Norge, betyr det bare at man kan slippe ut mer energi fra kullkraftverk andre steder, sier professor Anders Skonhoft.

Dusken: 13.01.16.