4. feb, 2016

Politikerne plukker forskning som passer deres egen agenda

forskning.no


Politikerne bruker derfor ekspertenes argumenter for å innføre klimapolitiske virkemidler uten at virkemidlene nødvendigvis oppfyller de vilkårene som ekspertene argumenterte for.

– Vi ser at på denne måten kan ekspertene bli brukt til å legitimere politikernes beslutninger, sier Tellmann.

Forskning.no: 04.02.16.