22. mar, 2016

Bjørn Tordsson: Artikler om friluftsliv

 

Bjørn Tordsson (1953) er ansatt som førsteamanuensis på masterstudiet i friluftslivsfag ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag, Høgskolen i Telemark. I 2003 forsvarte Tordsson doktorgradsavhandlingen: Å svare på naturens åpne tiltale: En undersøkelse av meningsdimensjoner i norsk friluftsliv på 1900-tallet og en drøftelse av friluftsliv som sosiokulturelt fenomen.

Tordsson, Bjørn (2002) Friluftsliv i lys av noen begreper fra Jean-Paul Sartre
Under publisering, naturfilosofisk seminar. (Word-format .pdf-format)

Paper til NFR-seminar, program for idrettsforskning, Lifjell Hotell 2000 (Word-format / .pdf-format)

I: Kolstad, Hans (red) (2000): Har fjellet ansikt. Naturfilosofisk seminar. (Word-format .pdf-format)
Tordsson, Bjørn (2002-03) Om valfart og å være en vandringsmann på jorden
Artikkel in prep. (Word-format / .pdf-format
Tordsson, Bjørn (2003): Friluftslivets vesen sett i lys av begrepene liminalitet og karnevalisme
Prøveforelesning til dr.scient-graden. NIH. (Word-format / .pdf-format)