10. jan, 2014

Friluftsliv & Helse. Hva handler det om egentlig?

Det stille språket

En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju fra 2011:

Oppgave i Enhetsterapi ved Senter for Livshjelp av Live Solbrækken Danielsen.